Urbanismo e Rehabilitación2018-10-16T15:53:10+00:00

OFICINA DE URBANISMO E REHABILITACIÓN

Asesoramento das intervencións dentro da área de Rehabilitación.

Elaboración de informes.

Xestión de subvencións para o centro histórico e para o medio rural.

Inspección e control das obras.

Axilización administrativa en materia de proxectos e licenzas.

Obras e proxectos

Licenzas de obras

Antigüedad da vivenda

Axuda á vivenda