Servizos Sociais2018-10-16T15:42:53+00:00

Servizos Sociais

Axuda a 3ª idade e infancia

Axuda a adaptar as necesidades das persoas maiores e infancia para que poidan afrontar con garantía, seguridade e tranquilidade esta fase da vida.

Pensiones non contributivas

Axuda na solicitude de pensións non contributivas a aqueles veciños que non cotizaron o suficiente para acceder a unha pensión ordinaria.

Tramitación ley dependencia

Persoas que por razóns de idade, enfermidade ou discapacidade son dependentes de forma permanente que precisan dunha ou varias persoas para realizar as actividades da vida diaria.

RISGA

A renda de inclusión social de Galicia é unha prestación pública destinada a garantir recursos económicos de subsistencia a quen careza deles.

Axudas familiares por maternidade 

Consulta as axudas e prestacións vixentes por maternidade ou adopción.

Axudas por familia numerosa

Consulta as axudas e prestacións ás que tes dereito por ser familia numerosa.