Recadación2018-10-16T15:50:44+00:00

RECADACIÓN

Tramitación de altas, baixas e modificacións nos padróns de auga e lixo. Domiciliacións de recibos.

Solicitude de cambio de domicilio de vehículos (convenio tráfico).

Solicitude de exencións e bonificacións no padrón de vehículos (agrícolas, históricos, minusvalías etc).

Elaboración e recadación de recibos (auga, alta vehículos e servizo de axuda a domicilio).

Información OMIC.