Punto de Información Catastral2018-12-01T23:30:04+00:00

PUNTO DE INFORMACIÓN CATASTRAL

Os puntos de información catastral son oficinas autorizadas pola Dirección Xeral do Catastro en distintas Organizacións Públicas e Institucións, fundamentalmente nos Concellos onde os cidadáns poden acceder á información catastral.

Nos Puntos de Información Catastral vostede poderá obter os seguintes servizos:

  • Servizos de consulta libre e certificación electrónica de datos catastrais non protexidos e de cartografía dixital.
  • Servizos de consulta e certificación electrónica para os titulares catastrais de datos catastrais protexidos, relativo aos inmobles da súa titularidade.
  • Servizo de certificación negativa de bens inmobles ou da circunstancia de non figurar como titular catastral, relativa ao propio solicitante.
  • Servicio de consulta y descarga de notificaciones electrónicas en los procedimientos catastrales.
  • Envío de documentación á Xerencia para a corrección de erros.
  • Envío á Xerencia de solicitudes de cambios de titularidade, altas de propiedades, etc.

Punto de Xestión catastral:

O último día hábil de cada mes, en horario de mañá está aberto o servizo de xestión catastral nas oficinas do Concello.

Tamén pode acceder ó portal do catastro neste enlace.