Servizo de recadación do Concello de Castro Caldelas

Na oficina de recadación lévanse a cabo as seguintes xestións

  • Tramitación de altas, baixas e modificacións nos padróns de auga e lixo
  • Domiciliacións de recibos
  • Solicitude de cambio de domicilio de vehículos (convenio tráfico).
  • Solicitude de exencións e bonificacións no padrón de vehículos (agrícolas, históricos, minusvalías etc).
  • Elaboración e recadación de recibos (auga, alta vehículos e servizo de axuda a domicilio).
  • Información OMIC.
Compartir
guia ribeira sacra