Resultado proba de galego

 

Relación de aprobados.

 

Resultado definitivo do segundo exercicio do proceso de selección de persoal do GES Terra de Caldelas-Trives:

 

Resultados do segundo exercicio do proceso de selección de persoal do GES Terra de Caldelas-Trives:

 

Copyright