II CONCURSO DE DIBUJOS FESTA DOS FACHÓS

  1. PARTICIPANTES

Poderanse presentar todos os alumnos de educación infantil, primaria e secundaria.

Categorías:

1ª categoría – Alumnos de Secundaria

2ª categoría – Alumnos de Primaria

3ª categoría – Alumnos de Infantil

  1. TÉCNICA

Totalmente libre. Pódese empregar todo tipo de técnica (acuarelas, lapis, ceras, témperas, etc.) sempre que se adapten ao formato de folio DIN A-4.

  1. TEMA

O tema será “A Festa dos Fachós de Castro Caldelas”

  1. PRESENTACIÓN

No reverso do debuxo, indicarase o nome do autor, curso no que estuda, un número de teléfono de contacto, poboación e o centro educativo ao que pertence.

Os debuxos pódense entregar nas dependencias municipais do Concello de Castro Caldelas situadas na Rúa do Concello nº1 (Castro Caldelas) en horario de 9 a 15 horas de luns a venres.

O prazo de presentación será ata o día 30 de xaneiro de 2020.

  1. XURADO

O xurado estará composto polo arquitecto municipal D. Roberto González Fernández, do concelleiro de cultura D. Antonio Pérez Blanco e o arquitecto e debuxante caldelao D. Pablo López Prol.

A decisión do xurado farase pública a partires do mes de marzo do 2020. Estes resultados publicaranse de forma persoal aos gañadores, na páxina web e redes sociais do Concello de Castro Caldelas.

  1. PREMIOS

Os premios serán os seguintes, segundo as categorías:

1 ª CATEGORÍA

Primeiro premio – Unha tablet e diploma.

Segundo premio – Camiseta, Gorra de Castro Caldelas e diploma.

2 ª CATEGORÍA

Primeiro premio –  Lote de libros e diploma.

Segundo premio – Camiseta, Gorra de Castro Caldelas e diploma.

3 ª CATEGORÍA

Primeiro premio –  Maletín de pinturas e manualidades e diploma.

Segundo premio – Gorra de Castro Caldelas e diploma.

  1. OS DEBUXOS

Os debuxos premiados quedarán en propiedade do Concello de Castro Caldelas, reservándose o dereito de publicación, sempre mencionando ao autor/a.

  1. EXPOSICIÓN

Cos debuxos gañadores e outros seleccionados farase unha exposición no Salón Nobre de Castro Caldelas.

  1. RESOLUCIÓN FINAL

O xurado resolverá calquera incidencia que poda producirse. Esta será irrevogable. A entidade organizadora non se fai responsable de calquera extravío fortuíto que poida producirse. O feito de participar neste  concurso implica aceptación destas bases.

 

Castro Caldelas.

A alcaldesa

Sara Inés Vega Núñez

 

2020-01-15T13:49:27+00:00enero 15th, 2020|